Vragen, vragen en niet oordelen


In het coachen gaat het om het vrijmaken van iemands potentieel. Het bereikbaar maken van de mogelijkheden die iemand heeft.

De gecoachte leert zijn handelingsrepertoire in zijn vak onder de loep te nemen en uitbreiden. Specifiek in deze trajecten is dat de coach zich richt op de leervragen van de gecoachte. Deze leervragen vormen de leidraad voor de gecoachte.

Tijdens het intake gesprek formuleert de gecoachte zijn leervragen. De gecoachte gebruikt de leervragen om zijn ontwikkeling tijdens het traject aan te tonen. Soms lukt het de gecoachte nog niet om de leervragen te formuleren voor het eerste coachgesprek. De coach heeft in dat geval de taak om de gecoachte te begeleiden bij het formuleren van deze leervragen.

De coach zal in geen enkel geval een beoordeling geven naar de gecoachte ten aanzien van de leervragen.