Coachingvoorwaarden

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden die nodig zijn om een coaching traject succesvol te kunnen laten verlopen:

 • Facilitering in tijd en ruimte. (bij onderwijsmensen, eventueel vervanging)
 • Indien nodig, lesobservatie bij de gecoachte (werkzaam in het onderwijs)
 • Een vaste werkplek voor de gecoachte.

Wanneer stopt de coaching
Een coach traject kan op meerdere momenten eindigen.
Te weten:

 • Wanneer er geen ondersteuningsvragen meer zijn.
 • Wanneer er, om welke reden dan ook geen klik is tussen de coach en de gecoachte.
 • De coach en de gecoachte kunnen de coach relatie verbreken, mits gemotiveerd. 

Uitgangspunten ten aanzien van coaching

 • De gecoachte weet zelf het beste wat goed voor hem is en zowel in zijn privé als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat wél of niet wil: dientengevolge is de gecoachte ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 • De gecoachte en de coach zijn volkomen gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
 • Tijdens coaching hebben de doelen, middelen en keuzes van de gecoachte prioriteit boven die van de coach.

Eisen die aan de coach gesteld mogen worden:

 • De coach behandelt de gecoachte met respect.
 • De coach handelt integer in de coachsituatie.
 • De coach maakt op geen enkele wijze misbruik van de coachsituatie.
 • De coach gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de gecoachte.
 • De coach heeft uitsluiteind een coachrelatie met de gecoachte.
 • De coach laat aan de gecoachte de ruimte om beslissingen te nemen.
 • De coach verstrekt de leidinggevende van de gecoachte geen voortgangs-informatie over de betreffende coaching, tenzij de gecoachte daar om vraagt.

Aansprakelijkheid:

 • De gecoachte is verantwoordelijk voor gedrag dat mogelijk het gevolg is van coaching .