Fel gekleurd en onopvallend


De ijsvogel is geduldig en zit meestal op een tak boven het water te observeren. Hij is als het ware versmolten met zijn omgeving. Hij beweegt zich vrijelijk tussen hemel en aarde en laat zich alleen dan zien, wanneer het hem dient.

Soms is het beter om even in de luwte te blijven, te observeren en vooral geduld te hebben. Een pas op de plaats geeft ruimte voor andere inzichten. Het is vaak echt de moeite waard om te kijken wat er gebeurt als jij je er even niet mee bemoeit.