Reflecteren


Reflecteren betekent letterlijk: beschouwen of overdenken.

Reflecteren is het terugblikken op je eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en nieuwe keuzes maken. Reflectie is de motor van ontwikkeling.

Als je niet terugkijkt naar wat anders en beter kan, zie je ook geen ontwikkelpunten. Het is van belang dat de gecoachte laat zien dat hij kan reflecteren op zijn voelen, denken en handelen.

Van de gecoachte wordt verwacht dat hij reflecteert n.a.v. het coachgesprek.