Intake gesprek


Dit gesprek heeft tot doel antwoorden te vinden op belangrijke vragen:

  • Is er ‘een klik’ tussen gecoachte en coach?
  • Is er vertrouwen om samen het traject in te gaan?
  • Wat is de coachvraag?
  • Is coaching het juiste middel om antwoorden op de coachvraag te krijgen?
  • Wat is de frequentie van de gesprekken?

De duur van het traject is afhankelijk van “wat er boven tafel komt” en de persoonlijke behoeften van de gecoachte.

Het traject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Ook bij tussentijdse stopzetting.