Privacy verklaring

Artikel 1 – Verantwoordelijkheid

1.1       Deze privacy verklaring is opgesteld door IJsvogel Coaching, gevestigd te Schoonebeek.

1.2       Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals aangegeven in deze verklaring ligt bij IJsvogel Coaching.

Artikel 2 – Bescherming persoonsgegevens

2.1       Coaching is een zaak van vertrouwen.

2.2       Je mag erop vertrouwen dat ik privacy zeer serieus neem en met persoonsgegevens zorgvuldig omga.

2.3       Persoonsgegevens worden onder géén voorwaarde aan derden verstrekt of verkocht.

2.4       Persoonsgegevens worden alleen gebruikt waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

2.5       Persoonsgegevens die via de e-mail of via de app binnenkomen, worden binnen 48 uur verwerkt en op een versleutelde USB-stick geplaatst. Direct daarna worden de gegevens van de e-mail en de app verwijderd.

2.6       Als je gebruik maakt van de diensten van IJsvogel Coaching, ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden zoals vermeld in de Privacy verklaring.

Aanvullende informatie: website Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 3 – Welke gegevens worden verzameld

3.1       Op het contactformulier:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens, die jij actief verstrekt

3.2       Tijdens de sessies van het coaching traject

 • overige persoonsgegevens, die jij actief verstrekt

Artikel 4 – Uitleg van de noodzaak deze gegevens op te vragen

4.1       zie art. 3.1:

 • Voor- en achternaam zijn nodig om je te kunnen aanspreken
 • e-mailadres is nodig om contact te leggen, afspraken te plannen/bevestigen, correspondentie en facturen te versturen
 • telefoonnummer is gewenst voor snel contact
 • overige gegevens kunnen van belang zijn in het coaching traject

4.2       zie art. 3.2:

overige gegevens kunnen van belang zijn in het coaching traject

4.3       gegevens die gegevens worden tijdens het coaching traject (zie ook art. 3.2 en 4.2) vallen niet onder ‘verzamelde gegevens’. Deze gegevens worden volgens de afspraken over de Bewaartermijn (zie art. 5) vernietigd

Artikel 5 – Bewaartermijn

5.1       Gegevens van potentiële cliënten (waarvoor dus geen overeenkomst is) worden 6 maanden bewaard

5.2       Persoonsgegevens van cliënten worden bewaard tot 1 jaar na het laatste contact, m.u.v. de factuurgegevens.

5.3       Financiële gegevens (facturen, etc.) moeten 7 jaar bewaard worden (wettelijke verplichting).

5.4       Na deze verplichte bewaartermijn, worden ze binnen 1 jaar vernietigd.

Artikel 6 – Rechten

6.1       De cliënt heeft recht op:

 • Inzage van de gegevens
 • Aanvulling van de gegevens
 • Rectificatie van de gegevens
 • Verwijdering van de gegevens

Daarvoor dient een schriftelijk verzoek (per post of e-mail), met een ondertekende kopie van het identiteitsbewijs en een opgave van de manier waarop contact kan worden opgenomen         

6.2       Het verzoek, zoals omschreven in art 6.1, wordt binnen 3 weken behandeld  

Artikel 7 – Vragen

7.1       Zijn er n.a.v. deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen, mail dan naar peter@ijsvogelcoaching.nl

Artikel 8 – Wijzigingen

8.1       Indien nodig heeft IJsvogel Coaching het recht deze privacy verklaring aan te passen.

8.2       (Potentiële) Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de laatste versie van dit reglement

Cookies

If you visit our page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.